TLS 1.0

Vanaf augustus 2018 is TLS 1.0 niet meer op de radar.

U weet wel het protocol waarmee uw mailserver communiceert met andere mailservers op het www.

Advies is om alleen nog maar TLS 1.1 en bij voorkeur TLS 1.2 te gebruiken voor veilig mailverkeer.

Heeft u hulp nodig om dit ook bij u voor elkaar te krijgen stuur me dan een mailtje.